HySchools Polska
Edukacja Wodorowa

Projekt
HySchools/PL

O Projekcie HySchools Polska

Czysta, zielona energia staje się przyszłością całego świata. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odejście od paliw kopalnych to jeden z najważniejszych celów całej ludzkości. Wciąż jednak nasza powszechna wiedza o źródłach, działaniu i pochodzeniu zielonej energii, jest nikła i niewystarczająca. Dlatego właśnie powstało HySchools Polska! Hydrogen in Schools czyli HySchools to projekt, którego celem jest dostarczenie wodorowej edukacji do szkół. Materiały edukacyjne online zostały przygotowane przez grupę wybitnych specjalistów, współpracujących z jednym z największych Hubów czystej energii w Europie czyli Manchester Fuel Cell Innovation Centre. Program wspierany był w ramach projektu ERASMUS i koordynowany przez Unię Europejską. Manchester Fuel Cell Innovation Centre, dzięki współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami stworzyło kilka wersji językowych całości programu. Teraz Meet Hydrogen postanowił zbudować Polską Wersję. Dzięki wspólnemu działaniu naszego zespołu przetłumaczyliśmy, zredagowaliśmy i stworzyliśmy 11 gotowych lekcji, które zostały podzielone tematycznie na rozdziały. Prezentacje o historii, powstaniu, zastosowaniu wodoru, gospodarce wodorowej jej aspektach prawnych czy funkcjonowaniu i działaniu ogniw paliwowych. Wszystkie lekcje składają się z dwóch podstawowych dokumentów, które możecie pobrać w sekcji Lekcje. Wszystkie materiały są do wykorzystania ZA DARMO i służyć mogą jako materiał bazowy do wykorzystania podczas lekcji o wodorze i czystych źródłach energii, jako wsparcie w prezentacji albo lekcji online. 11 bazowych lekcji to zaledwie część informacji o fascynującym świecie zielonej wodorowej energii. Chcielibyśmy rozszerzać i rozbudowywać HySchools Polska o kolejne materiały dodatkowe, kolejne lekcje i informacje. Potrzebujemy do tego waszego wsparcia! Projekt opiera się o wspólne, społeczne tworzenie wartościowych treści. Jeśli więc chciałbyś zostać współtwórcą Projektu HySchools Polska i pomóc nam w tworzeniu kolejnych materiałów edukacyjnych, czekamy na ciebie. Zróbmy razem coś wielkiego. Stwórzmy pierwszą w Polsce, otwartą bazę wiedzy o wodorze!

Uczestnicy-Kadra
HySchools/PL

Zespół

Za każdym Projektem stoją wyjątkowi ludzie. Nasz TEAM to połączenie specjalistycznej wiedzy, nauki, technologii z ogromnym doświadczeniem w komunikacji, digitalu, marketingu i na polu tworzenia oprogramowania, stron i aplikacji. Dzięki tak szerokiemu zakresowi umiejętności udało się stworzyć coś wyjątkowego, co zawiera ogromną dawkę użytecznej, ciekawej wiedzy jednocześnie wykorzystując do jej przekazania najbardziej nowoczesne kanały i formy. To jest właśnie siła Hyschools Polska!

Paweł Sobczak

Koordynator Merytoryczny

dr Paweł Sobczak, Katedra Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Nauczyciel Roku w Wielkopolsce. Koordynator merytoryczny w projekcie HySchools Polska. Odpowiada za wartość edukacyjną programu.

Amer Gaffar

Współtwórca Programu

Kadra Uniwersytety w Manchesterze, Dyrektor Manchester Fuel Cell Innovation Centre, szef i koordynator międzynarodowego Projektu HySchools. Odpowiada za konsultacje i współpracę międzynarodową przy HySchools.

Kuba Zwoliński

Dyrektor Operacyjny

Co-Founder Meet Hydrogen, Dyrektor Operacyjny w Projekcie HySchools Polska. Odpowiada za rozwój i współpracę z partnerami w programie HySchools Polska.

Chris Kwacz

Koordynator Techniczny

CMO Meet Hydrogen, Koordynator technologiczny i komunikacyjny w projekcie HySchools Polska. Odpowiada za komunikację, materiały, informacje Hyschools Polska.

Ewa Konieczna

Koordynator Edukacyjny

mgr Ewa Konieczna z Katedry Filologii Angielskiej na PWSZ w Koninie. Koordynator tłumaczeń materiałów edukacyjnych do Projektu HySchools Polska. Nauczyciel i wykładowca języka angielskiego z długoletnim stażem. Absolwentka filologii angielskiej na UAM. Pracowała w liceach w Poznaniu i Koninie, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Koninie, od 1998 w PWSZ w Koninie. Uczy przedmiotów z bloku praktyczna nauka języka angielskiego oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii. Od 2019 pełni funkcję menedżera kierunku filologia. Lubi swoją pracę, zarówno dydaktyczną jak i organizacyjną.

Paweł Trojszczak

Koordynator Edukacyjny

dr Paweł Trojszczak, Koordynator i Opiekun Grupy Roboczej pracującej nad tłumaczeniami do Projektu HySchools Polska. Wykładowca języka angielskiego oraz tłumacz. Posiada tytuł doktora językoznawstwa oraz magistra filozofii. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz w Uniwersytecie w Białymstoku. W obu uczelniach jego działalność dydaktyczna skupia się na translatoryce i językoznawstwie.

Łukasz Lindner

Koordynator Naukowy i Merytoryczny

dr Łukasz Lindner z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN jest specjalistą od ogniw paliwowych. Wieloletnia praca nad projektami z zakresu ogniw paliwowych z membranami do wymiany protonów PEM, czyni go jednym z najlepszych specjalistów od wodoru i technologii wodorowej w Wielkopolsce.

Projekt
HySchools/PL

Partnerzy

Projekt HySchools Polska powstał i rozwija się dzięki wsparciu Partnerów Programu. To ich zaangażowanie i pomoc umożliwia nam tworzenie kolejnych materiałów edukacyjnych, promowanie Projektu czy angażowanie szkół i nauczycieli do wspólnych akcji, działań, specjalnych projektów, promujących wiedzę o wodorze. Jeśli chcielibyście pomóc nam w tej misji i zostać oficjalnym Partnerem HySchools Polska, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Manchester
Fuel Cell Innovation
Centre

Jeden z najważniejszych Hubów Promujących badania i rozwój projektów prac nad wodorem i czystymi źródłami energii w Wielkiej Brytanii. Manchester Fuel Cell Innovation Centre jest ośrodkiem badawczo- rozwojowym Manchester University. Pozostaje także w ścisłej współpracy z Miastem Manchester.

https://www.mmu.ac.uk/fuel-cell/

Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest jednym z głównych ośrodków akademickich w Regionie. Kształci studentów na kilkudziesięciu kierunkach, wspierana przez doświadczoną i zaangażowaną kadrę dydaktyczną. To właśnie PWSZ w Koninie i jej wykładowcy oraz studenci Filologii Angielskiej są naszymi partnerami w tłumaczeniach materiałów edukacyjnych do projektu Hyschools Polska.

https://www.pwsz.konin.edu.pl/

Instytut
Fizyki Molekularnej PAN

Zgodnie ze statutem, misją Instytutu Fizyki Molekularnej PAN jest prowadzenie badań naukowych dotyczących nauk fizycznych i technicznych oraz upowszechnianie wyników tych badań. Instytut prowadzi wiele projektów w obszarze technik wodorowych, jest także sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/
Projekt
HySchools/PL

Lekcje

Prezentujemy Wam 11 gotowych lekcji o wodorze. Zostały podzielone tematycznie na rozdziały traktujące o historii, powstaniu, zastosowaniu wodoru, gospodarce wodorowej jej aspektach prawnych czy funkcjonowaniu i działaniu ogniw paliwowych. Wszystkie lekcje składają się z dwóch podstawowych dokumentów: Konspektu/Wprowadzenia dla Nauczyciela oraz Prezentacji głównej stanowiącej bazowy materiał tematyczny. Wszystkie materiały są do wykorzystania ZA DARMO i służyć mogą jako materiały edukacyjne do wykorzystania podczas lekcji o wodorze i czystych źródłach energii, jako wsparcie w prezentacji albo lekcji online.

© 2022 HySchools